Mobirise

Vad är On-Page SEO

On-Page SEO är allt du kan göra direkt på din hemsida

Detta är on-Page SEO

Allt som rör din hemsida internt
Precis som bilden visar ovan så är On-Page SEO bara en del av allt det som kan göras för att optimera en hemsida eller information att synas på höga placeringar i sökresultaten. Dock är det så att detta är den allra viktigaste delen och det som också kommer att vara ett måste för att kunna utföra den andra delen som är Off-Page SEO. On-Page SEO är allt det som rör din huvudsida på det interna planet. Här är det då viktigt att se till att optimera detta på bästa tänkbara sätt efter alla de olika regler och möjligheter som finns i Google´s grundläggande algoritm som heter Hummingbird.

Inom On-Page SEO kommer det också att vara mycket mera delar som ingår än det gör i Off-Page delen. Av den anledningen blir just denna del av sökmotoroptimering det allra viktigaste som lägger grunden för vad som är möjligt att utföra i ett senare skede, samt hur sökmotorerna förstår din sida och den information som publiceras på nätet. On-Page SEO innehåller allt från att kontrollera att din sida är frisk och inte innehåller några fel i kod eller struktur som gör att du kan missa de optimala resultaten rörande alla andra faktorer. 

De andra faktorerna som det handlar om inom On-Page SEO är

• Meta Titel och Meta Beskrivning
• Välja optimala primära och sekundära nyckelord
• Balansen mellan nyckelord och Content
• Bra och rätt antal interna länkar
• Huvudrubriker och underrubriker
• Alt. beskrivningar (bildbeskrivningar)

De viktiga faktorerna i on-page seo

Meta titel och Meta beskrivningar

Den del som rör Meta titel och Meta beskrivning är mycket viktig för att du ska kunna tala till dina kunder och lienter på ett sätt de gillar. Meta-beskrivning har egentligen ingen rankingfunktion. Här handlar det om att på ett mycket kortfattat sätt klart beskriva vad den sida som placeras i sökresultatet handlar om. Titeln är det som hamnar i länken du klickar på i sökresultatet för att komma till en hemsida på nätet, och beskrivningen är den korta text som placeras under länken i sökresultaten. Dessa två måste också innehålla primärt nyckelord och ha en kraftig anknytning till sidans innehåll för att ge ett optimalt resultat.

Valet av optimala nyckelord

När du ska välja nyckelord till en hemsida på nätet är det viktigt att du har koll på vad det är din målgrupp söker på. Detta gäller då vad de letar efter samtidigt som de ord eller fraser som kommer användas för att finna dig och din information på nätet. För att kunna välja dessa måste du också veta vilka nyckelord som är populära och som används av dina konkurrenter som kanske placerar sig högre än du gör. Detta kan du få mycket hjälp med genom att använda ett professionellt SEO-verktyg för dessa operationer.

Balansen rörande innehåll och nyckelord

Något som också har blivit mycket viktigt under senare tid är att det måste finnas en balans mellan content och primära samt sekundära nyckelord. Detta betyder i klartext att allt det innehåll som publiceras på din sida ska vara välskrivet och att placeringarna av dessa nyckelord måste vara välanpassad. Här ska det kunna ses en klar relevans i allt från innehåll till placeringen av nyckelorden och att dessa inte upprepas i för stor mängd i en mindre textmassa. För detta finns det regler uppsatta i algoritmen Google Panda, vilket är den som styr allt som har att göra med On-Page SEO.

Kraftfulla interna länkar

När det gäller interna länkar så råder det delade meningar om effekten av dessa. En del säger att de kan vara av negativ karaktär medan andra säger att också de innehåller kraft och tillför positiva resultat i en SEO-strategi. Hur som helst handlar det om att inte missbruka det som kallas för Sitewide-länkar, utan helt enkelt även här skapa naturliga länkar till det som ska informeras om eller säljas. Även då det gäller interna länkar är det viktigt att tänka på att länken och den ankartext som används har en bra och relevant anknytning till det innehåll som den hänvisar till.

Bra rubriker ökar kraften i innehållet

Att skapa bra och relevanta samt engagerande rubriker är något som också visat sig vara ett bra grepp för att öka kraften i en bra SEO-strategi. Här handlar det då om att anpassa detta så att sökmotorn förstår din struktur. I det fallet gäller det som regel att bara ha en stor huvudrubrik per sida, och sedan välja mindre rubriker för alla de andra delarna. De rubriker som skapas ska också ha en stark anknytning till det relevanta och välskrivna innehållet, samtidigt som primära och sekundära rubriker ska anknyta till både nyckelord och Meta.

Det viktiga med bildbeskrivningar

Bilder är något som fortfarande är ett problem för sökmotorerna. Detta med anledning av att en bild egentligen är helt värdelös för Sökmotoroptimering, då denna inte förstås eller uppfattas som relevant av sökmotorn. För detta finns det då ett viktigt grepp som kallas för Alt-text. Denna lilla text ska vara en kort beskrivning av vad bilden betyder som har en anknytning till innehållet på din hemsida. På så sätt blir även bilderna på din hemsida relevanta och kan förstås av sökmotorerna.

Content är kungen i sökmotorn

Under åren som gått så har allt på Internet utvecklats och kommit till en punkt där konkurrensen inom alla områden är mycket hög. Detta har då lett till att den ledande sökmotorn Google har varit tvungen att skapa nya regler och algoritmer som avgör vad som är mest relevant för höga placeringar i sökresultaten. Idag har detta då kommit till att bli innehållet som finns på de hemsidor som publiceras på nätet. Detta med anledning av att det som publiceras och är lätt att finna ska vara av en mycket hög kvalitet. Därav är har uttrycket ”Content is King” skapats och detta är något som ingen kommer ifrån som jobbar med SEO på det professionella planet.