mobirise.com

SEO-verktyg 2018

Program och verktyg för sökmotoroptimering som verkligen fungerar

Rekommenderade SEO-verktyg för professionella resultat

SEMrush

longtail-pro

Longtail Pro

SerpWoo

SerpWoo

Web CEO

Searchmetrics

iBusiness Promotor

SEO - Vad är sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är kriget som aldrig tar slut

Varför är det viktigt med SEO
Sökmotoroptimering är ett virrvarr av olika saker att känna till, och det kommer också att vara något som hela tiden måste utföras. Detta för att inte tappa placeringar i sökmotorerna till alla dina konkurrenter på Internet. Många gånger tycker du som känner till lite historia att det trettioåriga kriget var långt, men då det gäller sökmotoroptimering kommer detta att vara ett krig som aldrig tar slut. Det finns dock ett sätt att klara detta krig bättre, och detta är att använda sig av något eller några av alla de SEO-verktyg du finner recenserade på denna sida.

När det talas om SEO (sökmotoroptimering) så kommer detta att vara det största gällande ett företags eller en privatpersons profilering på Internet. Detta är just det som kommer att avgöra hur du eller ditt företag syns på nätet och var i rangordningen detta kommer att visas i sökmotorerna. Inom området SEO kommer det att finnas hur många olika saker som helst, vilket då har lett till att området och de olika teknikerna delas upp i två olika grupper. Det ena kallas då för On-Page SEO vilket är allt det som rör allt som kan göras direkt på hemsidan för leda till bättre resultat och högre placeringar i sökmotorerna. Det andra kommer att vara det område som kallas för Off-Page SEO, vilket då är allt det som kan göras utanför hemsidan som också det kommer att vara avgörande för hemsidans placeringar i sökmotorerna.


Professionella SEO-verktyg – Lösningen för sökmotoroptimering

Här kommer det naturligtvis att finnas massor av företagare och även privatpersoner som lägger ut allt rörande sökmotoroptimering på entreprenad. Detta kan då bero på att de inte har den tid som krävs, eller att de helt enkelt inte vill sätta sig in i hur detta går till. För alla de som kan tänka sig att lägga lite tid på detta så kommer det dock att finnas massor med bra SEO-verktyg, vilket hela tiden uppdateras i nya versioner för att vara anpassade till alla de algoritmer som hela tiden förändras i sökmotorerna. Med dessa SEO-verktyg så kommer jobbet med att optimera en hemsida att placera sig högt i sökmotorerna bli mycket enklare. Detta är att ta reda på vad det är din hemsida behöver för att bli stark i serpen (sökmotorns resultat) samt välja det eller de rätta SEO-verktygen du hittar på denna sida. I mångt och mycket handlar det hela om att välja de rätta keywords (sökorden).


De bästa SEO-verktygen 2018

Sökmotoroptimering är verkligen ett krig rörande placeringar och status i den virtuella världen som aldrig slutar. Varje företag och rörelse av något slag, oberoende av storlek, kommer alltid att ha en hemsida när de vill synas på ett bra sätt. Denna hemsida inkluderar nästan alltid webbsidor som listar antingen produkter eller de tjänster som de avser och vill sälja. Många av dessa företag har idag också det som kallas för specialiserade hemsidor (satellitsidor) som är skapade för en viss kategori av produkter eller tjänster optimerade att hamna högt i sökresultaten på utvalda sökord deras kunder söker det de erbjuder på. Det är just det som det stora kriget om placeringar i sökmotorerna och professionell SEO handlar om idag.


Detta är gytter och ett mycket komplicerat spel om placeringar som baseras på de utvalda sökorden samt optimeringen av dessa i form av relevant, unik samt engagerande text. Det handlar helt enkelt om att skapa en information i form av en text som griper läsaren och får denne att utföra en viss handling som leder till ett köp av de produkter eller tjänster som erbjuds. Att bara utföra detta är inte enkelt och detta kommer då några av de många olika SEO-verktyg som finns på marknaden kunna klara av snabbare och på ett enklare sätt. Varför SEO-verktyg är så bra är också att de alltid har uppdaterats med det senaste gällande de regler för sökmotoroptimering som gäller på marknaden. Här är det i huvudsak den ledande sökmotorn, Google, som alltid ändrar sina algoritmer med en härskares regelbundenhet. Det är då du behöver de senaste och mest professionella SEO-verktygen.

Att indela SEO-verktyg i olika grupper

Alla de som inte har så stor kännedom rörande sökmotoroptimering, kommer kanske vara de som lever med tron att alla SEO-verktyg fungerar på samma sätt. Så är definitivt inte fallet och de första som kommer att ske är att dessa personer snabbt ser att det finns de som är online (molnbaserade) och de som de kan ladda ned till sin dator. Något som alla har gemensamt är dock att de alltid behöver en anslutning till Internet för att kunna utföra alla de operationer som måste göras.

Efter detta kommer det att vara massor av andra skillnader, men för att stanna vid den första skillnaden så kommer alla de som är molnbaserade att vara de som är mest populära och uppskattade av de flesta som har rätten att kalla sig för professionella personer inom SEO-branschen. Inom detta område finns det då massor av olika verktyg, vilka här kommer att brytas ned och indelas i olika grupper för att du ska få en större förståelse för vad de används till och hur du ska använda dem. Något som är helt klart är att de professionella SEO-verktyg som presenteras på denna sida kommer att vara de bästa och de regerande i SEO-branschen 2018.


Olika SEO-verktyg och vad de kan göra

Här presenteras exempelvis SEO-verktyg som KWFinder, Web CEO och SEMrush vilka då är de som kallas för plattformar eller tjänster som faller under nyckelordsfokuserad SEO. Dessa är några av de verktyg som kan användas när det ska bestämmas var ditt fokus inom SEO ska hamna. De ska då användas som forskningsverktyg rörande vilka val av sökord eller fraser (longtail) som ger de bästa resultaten. Nu kan det då tyckas att dessa verktyg inte behövs då det finns alla de som har dessa funktioner och många flera på samma gång, men här handlar det helt enkelt om att finna det effektivaste verktyget för just den operation som ska utföras om din sida ska behålla och klättra högre gällande sina placeringar på nätet.


Nu kommer detta inte heller att vara de ända funktionerna som dessa nämnda molnbaserade SEO-verktyg har, utan här finns det andra unika funktioner för optimering av en hemsida. Efter detta finns det också Searchmetrics samt Web CEO som också ser till att ha funktioner som kontroll på sökmotorplaceringar. Detta gör att den som använder dessa hela tiden har kontroll genom en jämförelse av konkurrenternas placeringar och deras egna tapp eller steg uppåt i serpen. Andra SEO-verktyg såsom iBusiness Promoter kommer också att ha interaktiva data visualiseringar, som kan i sin tur skapa individuella rapporter och ROI (Return on Investment) kalkyler. Detta är då något som passar mycket bra för alla de som har en hand i marknadsföring online eller målinriktad försäljning.


Efter allt detta kommer då de riktigt stor jättarna inom SEO-verktyg på den alltid skiftande spelplanen. Just nu är några exempel på dessa SEMrush, SEOProfiler, iBusiness Promotor samt Web CEO. Några av dessa och andra som inte nämnts kommer då också att kunna utföra alla olika operationer som anses röra en komplett SEO-strategi. Här kommer exempelvis de kraftfullare plattformarna att kunna leverera djupa SEO-analyser rörande betalda annonser och pay-per-click (PPC). Nu kommer dock något av dessa inte att kunna göra ett professionellt jobb i alla lägen och operationer. Det första det brukar synas på är allt som står för grunden inom professionell SEO. Här kommer det många gånger att saknas den professionella analys gällande keywords och content som behövs för att lyckas i konkurrensen. Idag är det innehållet som räknas och med detta har uttrycket ”Content is King” myntats.


Professionella SEO-verktyg 2018

1. SEMrush

En av de mest kompletta verktygen för SEO och SEM på marknaden. Med detta verktyg kommer du att få alla de olika delar som måste optimeras riktigt utförda.

2. Searchmetrics

Detta stora och ofattande paket som innehåller alla de olika verktyg du behöver för SEO och SEM, kommer att vara det som hjälper dig på din vag till de höga sökresultaten.

3. Web CEO

Med Web CEO får du ett professionellt verktyg inom SEO och SEM som utvecklats och förfinats under många år. Med hjälp av detta kommer du att ha chansen att nå toppen i Google´s SERP.

4. IBP - iBusiness Promoter

Med iBusiness Promoter kommer du att få en rad olika funktioner. Detta är en applikation som du laddar hem till din dator, vilken ochkså innehåller en topp 10 funktion.

5. Longtail Pro

Det är fortfarande viktigt med nyckelord och detta går mera mot sökfraser. med Longtail Pro kommer du att finna de rätta sökfraserna som dina klienter finner dig på.

Detta måste du veta om SEO-verktygen

Inom sökmotoroptimering finns det ingen magisk formel som alla kan följa för att lyckas med det viktigaste av allt gällande organiska sökresultat. Det kommer heller inte att finnas något SEO-verktyg på marknaden som är bäst på allt som måste åstadkommas. Detta gör att det viktigaste när det gäller SEO-verktyg är att tänka i plural. Här kommer de allra flesta att behöva ett balanserat urval av alla de verktyg som finns. I det fallet är det då viktigt att veta vad som är viktigt och vad de olika SEO-verktygen som finns verkligen kan göra på ett bra sätt. Detta är det du får veta på denna sida som alltid ger den bästa informationen gällande dagens professionella SEO-verktyg.

Det kommer att finnas många olika sätt att optimera sin hemsida på, och i det fallet kommer det då att finnas något som kallas för Google Adwords. Detta är dock något som är helt felaktigt när det talas om den riktiga delen som bär namnet SEO. Google Adwords är länkar som du betalar för och kommer därför inte att ge något resultat i de organiska sökresultaten, vilket är det viktigaste av allt, utan det enda som kommer att uppnås med detta val är att avgöra hur mycket du vill betala för dina potentiella kunder varje gång det är dags för en kampanj. Andra SEO-verktyg som du köper i form av en engångskostnad kommer att vara de som tar dig till högre placeringar i kriget om de organiska sökresultaten.


De tre viktigaste delarna inom professionell SEO

Det är de organiska sökresultaten som är de allra viktigaste och även de som är mest betrodda av företagets potentiella kunder. För att nå dessa sökresultat så är en balanserad, fokuserad och effektiv SEO-strategi något som måste finnas. För att detta ska uppnås så måste strategin indelas i tre viktiga delar som inte klarar sig utan hjälp av varandra. Dessa tre är keyword research, att finna de rätta nyckelorden, samt att alltid hålla koll på dina och konkurrenternas placeringar i de organiska träffarna. Det tredje och sista är crawling, vilket är det som ett SEO-verktyg gör på en kokurrents hemsida för att förstå den. I det fallet är det då viktigt att det inte finns några felaktigheter i koden eller att någon del av denna saknas. Vilket den som använder verktyget kan vända till sin fördel.


På denna sida kommer läsaren att vara den som står i centrum och får den bästa tänkbara informationen rörande förklaringar om vad var och en av dessa delar gör och betyder för den verksamhet som bedrivs. Här finner alla även information om de olika typerna av plattformar och verktyg som kan användas för att täcka hela det behovet av SEO som behövs för att synas bäst på nätet. Här handlar det då mest om att vara den som gör de rätta valen och investerar i de bästa och mest professionella SEO-verktyg som finns att tillgå.

Det viktigaste med din SEO-strategi

Idag står det helt klart att allt talar för att konsten att finna de riktiga och rätta nyckelorden samt nyckelfraserna ser ut att komma att regera rörande SEO och placeringar i sökmotorerna, tillsammans med det relevanta och unika innehållet på hemsidorna. I och med det så har ett val att koncentrera informationen, gällande SEO-strategier och recensionerna rörande SEO-verktyg, på denna sida till just hur bra de fungerar gällande keywords gjorts. Detta med anledning av att det idag anses vara det viktigaste inom SEO samt att alla företag har detta som sitt primära fokus.

Nu kommer det naturligtvis att vara det allra viktigaste att hålla koll på sina primära nyckelord och se hur vissa nyckelord påverkar din URL och dess positioner i serpen. Dock kommer det att vara så att när väl detta har utförts så kommer de SEO-verktyg som finns att göra detta till en automatisk process. Automatisk positionskontroll i serpen är en funktion som är given att finnas med i de flesta av alla professionella plattformar och verktyg inom sökmotoroptimering. De flesta kommer att ge dig en rapport eller en signal på att något negativt eller positivt inträffat, men kommer inte att aktivt delta i en process som förbättrar din position i de organiska sökresultaten.


Nu är det dock så att i de allra bästa plattformarna och SEO-verktygen, gällande positionskontroll och kontroll av rank, som Web CEO samt Searchmetricts så kommer det att finnas bättre hjälp. Här kommer då positionskontroll att bli en del av en proaktiv process som matar information tillbaka till den grundläggande SEO-strategin, vilket i sin tur leder till att en utökad kontroll av de primära nyckelorden och fraserna samt målinriktning på konkurrenterna genom crawling av deras hemsidor. Helt enkelt kommer det alltid till att det viktigaste är din kunskap i kombination med valen av de rätta SEO-verktygen i kombination med varandra.

Det periodiska systemet för SEO och SEM
Copyright: Third Door Media. Written by Search Engine Land, Design by Column Five

Hjälp att komma igång med en SEO-strategi

När en rörelse finns eller ska startas på det virtuella planet och har en idé gällande ett nytt sökområde, där det innehåll som finns på sidan har en potential att ranka högt och placera sig i toppen av sökresultaten, så kommer möjligheten att ställa olika frågor för att undersöka och fastställa detta omedelbart vara nyckeln till framgång. Något ännu viktigare är att det SEO-verktyg som används ska ge dig tillräckligt med primär information gällande fakta, vägledning och rekommendationer för att fastställa vilka av de tänkta sökorden som är värda ett SEO-krig gällande höga placeringar i de organiska träffarna. Om det är värt ett krig på det täta slagfältet som rör sökmotoroptimering, så ska verktyget också tala om för användaren hur det går till att vinna detta krig. Detta är den professionella hjälp alla som väljer de rätta SEO-verktygen alltid får.


Nu kommer det naturligtvis, att som långt tillbaka redan nämnts, vara massor av olika faktorer som alla måste finnas och arbeta i ett sammansvetsat team för att en SEO-strategi ska fungera. För detta finns det något mycket bra som skapats som Infographics och visar hela det periodiska systemet, som innehåller alla de faktorer som måste hänga samman för att skapa en professionell SEO-strategi som leder till ett lyckat projekt med högt resultat. Detta, som kan ses ovan, är ett mycket komplicerat system som de flesta behöver hjälp med. Denna hjälp finns att finna i en kombination av alla de SEO-verktyg som presenteras på denna sida.


Hur väljer du rätt SEO-verktyg bland alla som finns

För att vara helt säker på att välja det rätta verktyget för SEO och SEM så kommer du nästan att behöva vara en person som jobbar med detta varje dag. Du behöver också vara den som läser igenom allt det som finns gällande information rörande alla de olika verktygen. Detta är egentligen inte så svårt och mycket av det du behöver veta om SEO och SEM samt alla verktygen som finns får du kunskap om här på Ranktracker Sverige. Om det nu är så att du inte har så stor erfarenhet inom detta stora område gällande sökmotoroptimering, så kommer heller inte det att vara något som gör att du inte kan välja rätt. Det första du måste ha fullständig koll på är vad du vill utföra, vilka platser du vill nå och var den målgrupp som du riktar dig till finns.


Är det så att du bara vill optimera din sida så att den blir sökbar och sedan väntar på att människor ska finna dig så kommer du inte att behöva några dyra SEO-verktyg och heller inte så många. Dock kommer detta att vara en väg som inte ger varken snabba eller bra resultat. Det bästa du kan göra är att välja en rad olika verktyg som är specialiserade på olika områden. Detta är det som för alla har visat sig vara det bästa valet, och även det som rekommenderas av alla de som arbetar inom detta stora område.


När du enbart vill sökmotoroptimera

Om du är den som bara vill sökmotoroptimera din eller dina hemsidor för att ranka högt i sökresultaten på allt det som räknas till organiska träffar i serpen, så kommer du att vara den som enbart koncentrerar dig på SEO. I det fallet kommer du att göra det bästa valet i att koncentrera dig på kontroller och analyser av din hemsidas struktur, välja de rätta nyckelorden samt alltid ha ett relevant och unikt innehåll och se till att skaffa dig många värdefulla backlinks. För detta finns det mest verktyg att välja på och du kommer att finna de som bara utför ett av dessa arbetar som du då måste komplettera med andra för att få ett komplett resultat av din SEO-strategi. På den andra sidan finner du också många bra SEO-verktyg som har alla funktioner inbyggda och ger dig bra resultat.


Två mycket bra exempel på SEO-verktyg som har allt det en normal användare behöver är Searchmetrics och SEMrush, vilket också är mycket omskrivna och välanvända även av SEO-proffs. Är du den som hellre vill ha en grupp av verktyg som är specialicerade på enskilda delar av optimeringen kommer du att behöva ett verktyg vardera för backlinks, SEO Audit, och ett för ranktracking och keyword research. Valet är ditt och effektiviteten har visat sig vara bästa när flera verktyg kopplas samman i en SEO-strategi.


När du vill kombinera SEO med SEM och social media

Du som vill vara den som tänker på allt och vill sökmotoroptimera din hemsida på ett professionellt sätt med fokus på marknadsföring i sökmotorerna (SEM), kommer att vara den som verkligen behöver de stora jättarna på marknaden. Återigen så kommer då Searchmetrics, SEMrush och även AgencyAnalytics upp som tre mycket bra val för att ha kontroll på alla bitar i det stora pusslet. Hur som helst kommer det även här att råda delade uppfattningar om hur bra det är med ett verktyg eller en kombination av flera olika.


Egentligen kanske detta inta alls är något som du ska lägga så stor vikt på, utan den stora vikten kommer även att ligga på att du förstår alla de olika verktyg du har samt att du vet hur du ska optimera ett innehåll på en sida för att passa med alla de populära sökorden och sökfraserna varje verktyg kommer att ge dig förslag på. Här kommer det då inte att finnas några genvägar utan lite SEO-kunskap måste du även besitta. Detta är också något som du kommer att finna här på Ranktracker Sverige.


Välkommen och ta del av den värdefulla information om SEO och SEO-verktyg du finner på denna sida!