mobirise.com

Grunderna i SEO

Fyra grundstenar som bygger effektiv SEO

Vad är SEO

SEO är en förkortning för den långa frasen search engine opimization, vilket rätt och slätt heter sökmotoroptimering på svenska. Helt enkelt är sökmotoroptimering det som rör alla saker som publiceras på Internet i hänseende att bli syn- och sökbart i det som kallas för sökmotorer. Inom det området är det Google som står som härskare över Internet och sätter de regler som alla måste följa för att bli registrerade och verkligen kunna synas inför den målgrupp som detta innehåll som publiceras riktar sig till. Detta låter väldigt enkelt men faktum är att allt som rör sig inom SEO många gånger är mycket komplicerat. SEO är också något som många vet vad det är, men saknar den kunskap som krävs för att kunna utföra alla operationer som krävs för att uppnå optimala resultat.

Inom sökmotoroptimering finns det två stora begrepp. Det ena kommer att kallas för On-Page SEO medan det andra går under namnet Off-Page SEO. Då det gäller On-Page delarna så handlar dessa om allt du kan göra internt på din hemsida eller det content du har på nätet som ska leda till högre placeringar i sökmotorerna. När det handlar on Off-Page SEO så är detta allt du kan göra utanför din huvudsida som gör att den får en starkare kraft och ett bättre rykte i sökmotorerna. SEO kommer också att vara något som enbart handlar om så kallade organiska träffar i sökmotorerna. Detta kan då enkelt förklaras med att allt som rör trafik och sökningar till en hemsida där den som optimerar betalar för resultaten inte räknas till SEO. Detta går istället under namnet SEM vilket står för Search Engine Marketing (sökmotormarknadsföring).


För att du ska få ut det mesta och det bästa av sökmotoroptimering så måste du ha kunskaperna om vilka delar som ingår i On-Page respektive Off-Page SEO, samt vara den som kan lägga upp en strategi för hur du ska gå tillväga för att nå de mest optimala resultaten som är tänkbara med den hemsida eller den information du önskar publicera med höga resultat i sökmotorerna. Detta är naturligtvis något som kan utföras manuellt, men detta kommer också att vara något som tar mycket tid och kraft av den som ska se till att tänka på allt. Som tur är finns det idag en hel rad olika verktyg som på ett effektivt sätt kan användas för att söka den information du behöver, samt för att automatisera många av de olika operationer som hela tiden måste göras för att nå och behålla de höga träffarna i sökresultaten.

De grundläggande faktorerna inom SEO

• Sidstandard – Kontroll av kod och hälsa
• Ranktracking – Kontroll av placeringar
• Keywords & Content – Sök det rätta innehållet
• Backlinks & Satellitsidor – Det sista inom SEO

det som bygger SEO

De fyra grundstenarna inom sökmotoroptimering

Om vi för en stund bortser ifrån att dela upp en SEO-strategi i On-Page och Off-Page, så kommer det inom detta stora område att finnas stora viktiga delar som i stort sett kan indelas i fyra grupper. detta kommer då att vara det som kan kallas för de fyra grundstenarna som sätter grunden för alla operationer rörande sökmotoroptimering och bra resultat i de organiska träffarna i sökmotorerna. Detta kommer då att vara Keywords och Content, Sidstandard, Rank Tracking samt Backlinks och Satellitsidor. Efter detta finns det en femte sten som handlar om allt som rör Social Media, men detta är något som egentligen ligger i gränslandet mellan SEO och SEM.


När det handlar om allt det som berör de fyra grundstenarna så är detta något som måste kombineras på ett effektivt sätt. För den som vill nå toppresultaten i sökmotorerna på de valda nyckelorden och sökfraserna som deras målgrupp söker på så går det inte att hoppa över någon av dessa stenar för att försöka ta en kortare väg till toppen. Inom vart och ett av dessa fyra stora områden kommer den som ska utföra sökmotoroptimering på egen hand även att komma i kontakt med många olika och okända ord och benämningar för operationer och grepp som finns inom dessa områden. För att göra detta lite enklare så finner du även på denna sida en enkel förklaring till många av de vanligaste  facktermerna inom SEO.


För att få en bättre förståelse för vad som rör i kärnan av dessa fyra grundstenar inom sökmotoroptimering så ska vi kika närmare på varje grundsten var för sig. Här benar vi då upp de olika delarna inom SEO på ett sätt som förhoppningsvis gör det enklare för alla som vill ha mera förståelse inom detta område att kunna ta till sig de essentiella delarna av professionell sökmotoroptimering. Något som du aldrig kan komma ifrån är att ett val av effektiva verktyg för att uppnå alla de olika saker som måste utföras på det mest optimala sättet alltid kommer att vara det bästa och säkraste valet. Innan de olika delarna förklaras ska det dock tas en titt på vad det är som styr Google som är den ledande sökmotorn och vilka regler som finns att följa.

Google styr världen inom SEO

Inom SEO finns det också två andra grupper som kallas för White Hat och Black Hat. Här kommer du att vara den som vill vara på den vita sidan och följa alla de olika regler som har satts upp för att du ska kunna marknadsföra dig i de organiska sökresultaten på nätet. Nu kommer det också att finnas de som påstår att det finns något som kallas för Grey Hat SEO, vilket då är det som många säger ligger i gränslandet mellan att vara rätt och riktigt samtidigt som det kan vara direkt farligt att applicera. Nu kommer du som alltid vill vara säker på att inte få några negativa effekter eller straff i sökmotorerna, alltid ha så mycket du kan göra på den rätta sidan av reglerna att detta räcker mer än väl för att nå de topplaceringar du söker.


Den som är härskare och sätter alla dessa regler på nätet är den gigantiska och mycket smarta sökmotorn Google. Det som finns i sökmotorn Google och styr vad som är tillåtet och vad som är otillåtet att utföra med hjälp av sökmotoroptimering kallas för algoritmer. Från början av det som idag kallas för SEO och är mycket stort, så fanns det egentligen bara en algoritm som styrde hur sidor och information på nätet placerades i sökresultaten. Detta system kallades för PageRank. Fortfarande idag finns detta system latent i denna sökmotor, men har numera blivit ett förlegat sätt att mäta en hemsidas rykte och placering samt status i sökmotorn.


Det som idag styr hur sidor och information som publiceras på nätet uppfattas, och vad de får för placeringar är i huvudsak tre algoritmer. Dessa tre härskande algoritmer som gör att sökmotorn Google förstår och kan uppfatta olika information och var den ska placeras i sökresultaten har fått djurnamn. Här är det en Panda samt en Pingvin och en fågel som du ska vara vän med för att gillas av Google som sökmotor. De internationella namnen på dessa algoritmer är de som används och då heter de Panda, Penguin och Hummingbird. När du ska utföra SEO på egen hand kommer dessa namn att vara något som du alltid kommer att höra i olika sammanhang.

Goggles algoritmer

Google´s Algoritmer - Förklaring av Panda

Algoritmen Panda var den första av de tre som fick ett mysigt och gulligt litet namn av ett djur. Denna algoritm har nu funnits sedan 2011 och uppdaterats ett antal gånger under denna tid. Här handlar det om hur Google går till väga när den adresserar en hemsida rörande innehållet på denna för att bestämma kvaliteten på detta jämfört med andra som redan finns publicerade på nätet. Algoritmen har många olika vägar att ta reda på hur det står till med det innehåll som har publicerats och det första som händer är att en kontroll av hur mycket innehåll som finns i form av text på hemsidan görs. Om detta är under det som räknas som tillräkligt av Google så kommer sidan att få ett lägre värde i sökresultaten.


Detta kommer även att gälla vid kontroller av om det finns duplicerat eller kopierat innehåll, spunnet innehåll eller helt enkelt bara om sättet att skriva är dåligt och innehåller stavfel och många grammatiska fel samt att relvans saknas och texterna är oförklarliga. Alla hemsidor som klassas att innehålla ett lägre värde rörande dessa faktoer i innehållet, kommer av den annars snälla Pandan att få lägre placeringar i sökresultaten. Det straff som Pandan ger kommer oftast att vara sitewide (över hela hemsidan), så om du har nedklassat innehåll på bara några få platser kan detta drabba hela din webbsida.


Till att börja med var Panda som en algoritm inte en del av det automatiska systemet i Google, utan var något som sköttes manuellt. Då kunde det vara så att denna koll gjordes lite då och nu, vilket ledde till att sökresultaten ibland kunde se helt annorlunda ut. Hur som helst så blv denna algoritm införlivad i det automatiska systemet under början av 2016, vilket gör att denna nu är något som alla måste följa vid professionell sökmotoroptimering.

Grunderna i Panda

• Algoritmen Panda kommer enbart att vara en funktion som kontrollererar intern information på hemsidan

• Panda kontrollerar kvaliteten på det innehåll som finns på en hemsida och värderar efter gällande regler vilket värde denna ska ha i serpen

• Att inte följa reglerna i Panda kan medföra att du straffas av Google, vilket leder till negativa trender i din sökmotoroptimering

Google Panda algoritm

Google´s Algoritmer - Förklaring av Penguin

När nu Panda är en algoritm som enbart ser till alla de aspekter på innehållet i en hemsida som ligger på planet on-Page, så komer algoritmen med namnet Penguin att vara den som ser till allt som har med Off-Page SEO att göra. Med andra ord kommer detta att betyda backlinks! Ända sedan alla de som ständigt jobbade med SEO upptäckte att länkar från andra sidor in till deras egen huvudsida på nätet gav bättre resultat i serpen, så har alla försökt att spela ett spel med detta system. Här skapades det länkar i bulkpack från allt och alla vilket även ledde till spanlänkning och länkar från sidor av mycket dålig kvalitet eller lågt rykte i Google´s system.


Den grundläggande algoritmen i Google blev hela tiden bättre på att se detta och detektera dessa länkar medan detta pågick, men det var inte nog och något annat var tvunget att göras för att skydda den goda kvaliteten på nätet. Svaret blev algoritmen Penguin. vilket snabbt ändrade och satte stopp för mycket av det som numera kalls för Black Hat SEO. Detta var en komplicerad uppdatering av Google´s system och funktioner, vilket fortfarande är en algoritm och en funktion som hela förstelsen för ännu inte har uppdagats. Vad som är säkert är dock att Penguin kontrollerar länkkvalitet och allt som hör till ankartexten dessa är skapade i. Precis som Panda så var Penguin en manuell uppdatering men är nu även den en del av kärnan i Google.


Ankartext


Det som kallas för ankartext är det som håller sig kring hela meningen som bildar en länk till ett relavant innehåll. Deta var något som tidigare med en överdrift av sökord i denna kunde få en länk att visa sig vara mera kraftfull. med algoritmen Penguin blev detta ett minne blott och att ha många länkar som innehåller primära och sekundära keywords resulterar numera i en röd flagg som ger en eller flera varningar till den sida som använder sig av detta. Denna varning är reell och egentligen ett straff, så de som idag försöker sig på att använda sig av överoptimerad ankartext i backlinks ligger idag och spelar högt mot att bli avregistrerad av Google istället.


Kvaliteten på länkar


Kraftfulla länkar har alltid varit bättre än de svagare, men innan Penguin så hade svaga länkar fortfarande en kraft som gav resultat i serpen. Det var oftast svårare att få en kraftig och bra länka än det var att skapa 10000 svaga länkar med ett automatiserat program. Naturligtvis föredrog alla de kraftiga länkarna men 10000 svaga visade sig fortfarande ge resultat. När Penguin kom  förändrades detta och stora mänder av svaga länkar kommer idag att flaggas röda och ge ett straff från Google, vilket direkt medför en negativ trend i din sökmotoroptimering.

Grunderna i Penguin

• Penguin är en algoritm i Google som kontrollerar länkar och ankartexter

• Denna algoritm skapade ordning och reda genom att sätta stopp för överoptimering och spamlänkar

• Du som använder dig av för många svaga länkar istället för få kraftiga, riskerar att straffas av Google Penguin

Google Penguin algoritm

Google´s Algoritmer - Förklaring av Hummingbird

Hummingbird är det namn som Google numera gett sin grundläggande algoritm sedan denna uppdaterades 2013. Detta var en unik händelse då denna representerar det fundamentala i Google och hur sökmotorn i grund och botten fungerar. Enkelt så betyder detta att Google kan ses som en bilmotor där Panda och Penguin representerar oljefilter och luftfilter meden Hummingbird då är märket på hela motorn.


Detta förändrade helt det sätt som resultat i sökningar visas. Nu kunde Google helt plötsligt förstå vad och meningen med de ord som söktes efter av alla som använde Internet. Som exempel kan tas att om du sökte på ”Nya Bridgestonedäck i Skellefteå” så förstod plötsligt Google att du sökte efter ett specifikt märke av nya bildäck i den specifika staden Skellefteå.


Detta kunde även tidigare göras, men istället för långa ibland felaktiga strängar så användes nu en form av AI (Artificial Intelligence). Trots att Hummingbird var en så stor och genomgripande förändring av grunderna och kärnan i Google, så skapade inte detta något större kaos som Panda och Penguin gjorde. Istället så såg alla de som ägnar sig åt att professionellt sökmotoroptimera på nätet, möjligheterna med att fokusera på lokal SEO. Helt enkelt så blev detta en fridfull förändring till det bättre, som på ett fredligt sätt integrerades i Google´s grundalgoritm.

Grunderna i Hummingbird

• Hummingbird är numera namnet på den algoritm som utgör kärnan av sökmotorn Google

• En algoritm som medfört att Google förstår mera rörande det som kallas för Lokal SEO

• Istället för att använda sig av långa strängar för att förstå sökningar använder Hummingbird Artificial Intelligence

Google Hummingbird algoritm

Fortsättning av de fyra grundstenarna inom SEO

Här ska det nu fortsättas att kort förklaras vad de fyra olika grundstenarna inom SEO står för och vad som används för att optimera dessa delar. Nu kommer alla dessa operationer att kunna utföras manuell utan några som helst, eller ett minimalt antal, SEO-verktyg. Detta kan dock bara utföras av de som verkligen har kunskaperna som krävs inom sökmotoroptimering, samt all den gigantiska tid det kommer att ta att utföra alla olika operationer som måste göras för att uppnå optimala resultat på nätet. Av den anledningen kommer det alltid att finnas med vilka typer av SEO-verktyg som kan användas för de olika delarna.


Sidstandard – Kontroll av kodning och funktioner


Det första som ska utföras när en hemsida, eller någon form av information ska, sökmotoroptimeras på nätet för att de olika sökmotorerna ska kunna värdera och placera dessa i sökresultaten är en kontroll över att allt står rätt till med sidan. Detta kan ses som att ta din hemsida till doktorn. Den doktor som kikar på sidan måste då vara kunnig i det som kallas för webbstandard och sidstandard, vilket då betyder att hemsidan måste vara skriven på ett sådant sätt att sökmotorerna gillar den.


I det fallet finns det då olika språk att koda en sida i som är bättre eller sämre för att en hemsida ska accepteras på ett bra sätt på Internet, samtidigt som det också kommer att finnas en regelbok för hur olika delar av koden som bygger sidan du vill publicera på nätet. Här handlar det helt enkelt om att doktorn kontrollerar att allt är rätt och att alla de olika delarna finns med på de platser de ska, för att du ska ha de grundläggande möjligheterna till att sökmotoroptimera din information på bästa sätt.


Den doktor rörande SEO-verktyg som används för att kontrollera att alla delar av hemsidan håller den standard som fastställts heter antingen en crawler eller site audit. Dessa olika verktyg går igenom allt det som berör detta område efter reglerna i de senaste algoritmerna vilket gör att du sparar mycket tid istället för att läsa din kodning manuellt. SEO-verktygen site audit och crawler finns som fristående specialiserade plattformar eller så kan dessa hittas i alla de stora och övergripande plattformarna med alla verktyg som behövs för effektiv SEO.

Vad är Sidstandard

• Sidstandard är det som berör kodning och de funktioner som utgör din hemsida

• Reglerna för webbstandard kallas för W3C och är nästan lika gamla som Internet

• Idag byggs de flesta moderna hemsidor i HTML5 och CSS3 vilket sätter dagens sidstandard

SEO sidstandard, indexering och ranking

Racktracking – Placeringarna i sökresultaten


För alla de som redan har en hemsida på nätet eller vill publicera information på denna plats i syfte att placera sig högt i sökresultaten så måste kunskapen om vilka placeringar som redan finns fastställas. För att detta ska kunna göras måste en hemsida vara registrerad i de sökmotorer där informationen rörande placeringar i sökresultaten ska kontrolleras. Detta utförs med något som kallas för ranktracking, vilket enkelt uttryckt är något som spårar och ger information om vilka placeringar en hemsida har i de olika sökmotorerna.


På detta sätt kan alla som vill nå högre placeringar snabbt få sig en bild av hur många kliv det är kvar till dessa. Många gånger kan det vara så att den som använder sig av ranktracking inte ens får upp någon information om vilka placeringar deras hemsida har. Detta kan bero på två saker där det ena är att sidan är för ny för att ha hunnit ranka på en plats eller att du helt enkelt ligger utanför de 100 första resultaten på valda keywords. De allra flesta SEO-verktyg som används för detta kontrollerar placeringar mellan de 10 första upp till de 100 första, av den enkla anledningen att om du inte är bland de hundra första så har du helt enkelt ingen chans på nätet.


Ranktracking fungerar på det sättet att du använder dig av sökord eller sökfraser i en plattform, där plattformen söker av sökmotorernas register bland de sidor som placerar sig högst på dessa sökord. Med operationen ranktracking kan du därför även få mycket information rörande dina konkurrenter och vad de använder för sökord för att placera sig högt och nå ut till sina kunder och klienter. De SEO-verktyg som finns för ranktracking är fristående ranktrackers eller alla de som finns inbyggda i de stora kompletta verktygen på nätet.

Vad är Ranktracking

• Ranktracking är ett sätt att hålla koll på dina och andras placeringar i sökresultaten

• Denna kontroll kan ge dig viktig information om dina och dina konkurrenters placeringar

• Genom att utföra ranktracking finner du även bra information för att öka dina placeringar på nätet

ranktracking en del av SEO

Keyword och Content – Balansen mellan sökord och innehåll


Något som blivit det viktigaste av allt gällande sökmotoroptimering är kombinationen och balansen mellan keyword och content. Keyword är det som kallas för sökord och bildar de ord eller de sökfraser som din information ska vara sökbar på i sökmotorerna. Content är det som ska se till att på ett relevant och unikt sätt kraftig förstärka värdet av de sökord och sökfraser du vill kunna placera dig högt i sökresultaten på. Balansen mellan keyword och content är mycket viktig och har också blivit något som det skapats regler för i Google´s algoritm Panda, vilket är den som kontrollerar allt det som du vill informera om och optimera på din huvudsida.


För att finna de rätta sökorden så kommer du alltid att vara den som drar nytta av att använda dig av ett SEO-verktyg som vanligtvis kallas för Keyword Finder eller Keyword Research. Här kommer du att kunna kontrollera din egen sida gällande vilka keywords som kan passa bästa till denna, samtidigt som du också kan utföra sökningar på de mest populära i branschen eller vad dina konkurrenter använder för att lyckas. När du väl funnit och läst av värdet av de olika keywords du vill använda är det dags att skapa balansen mellan dessa och det relevanta unika innehållet på din hemsida.


Verktyget som finner alla de sökord du vill använda dig av för att kunna tävla med dina konkurrenter på nätet finns som fristående Keyword Finder eller så finner du även detta SEO-verktyg i alla kompletta paket. Då det gäller kontroll av innehållet som kallas för content, så kommer detta verktyg inte vara lika vanligt och här kan även en manuell kontroll rekommenderas om inte texten och innehållet är allt för stort. Content Research och Content Crawlers finner du bäst i de allra största och kompletta plattformarna för professionell SEO.

Vad är Keyword och Content

• Keyword är det sökord eller den kombination av ord som används för att finna något på Internet

• Content är det innehåll som din hemsida består av och som måste vara relevant och unikt

• Det viktigaste som finns för att lyckas med SEO är balansen mellan keywords och content

Balansen mellan keyword och content

Backlinks och Satellitsidor – Allting utanför hemsidan


När du kommer till det som kallas för backlinks och satellitsidor är du förmodligen den som har ganska stora kunskaper inom SEO, eller den som har varit med ett tag och vet vad som måste till för att du ska klättra högre i sökresultaten. Här handlar det om att optimera din huvudsida från utsidan. Detta genom att tillföra värdefulla länkar med den rätta ankartexten från sidor på nätet med bra rykte och höga resultat i serpen samt många besökare.

 

Backlinks kan fås via hemsidor från andra företag eller genom att du själv skapar ett stor antal så kallade satellitsidor som länkar från andra registrerade domäner till din huvudsida. När du får många värdefulla backlinks så ökar detta ditt värde i sökmotorns ögon och du har möjligheten att ta klivet upp i sökresultaten ytterliga några steg. För att skapa satellitsidor så använder du helt enkelt samma grepp som när du skapade din huvudsida och denna måste även sökmotoroptimeras efter alla andra regler. Gällande backlinks från andra hemsidor på nätet finns det SEO-verktyg för detta. Här finns dessa fristående eller i kompletta paket som hjälper dig med allt inom SEO.


Vad är Backlinks och Satellitsidor

• Backlinks är de länkar som kommer utifrån och för någon till informationen på din hemsida

• Satellitsidor är extra hemsidor som skapas i syfte att få trafik och backlinks till en huvudsida

• Användningen av backlinks och satellitsidor är en bra kombination inom SEO när alla regler följs

Bygga länkar för bättre ranking