Mobirise Website Builder

SEOPressor Recension

Ta maximal kontroll över din WP SEO-strategi med SEOPressor

SEOPressor köper du för $9

Introduktion till SEOPressor

Detta är ett SEO-verktyg som skiljer sig från andra. Då det gäller SEOPressor så är detta ett verktyg som är anpassat och essentiellt för alla som jobbar i eller med Wordpress. SEOPressor är ett plugin för Wordpress som kan behandla och optimera alla de olika faktorer som rör SEO-strategier för att optimera dessa sidor att ranka högt i sökresultaten i sökmotorerna. Med detta SEO-verktyg i ägo så är användaren helt förberedd och har alla de olika verktyg som behövs för att utföra djupgående analyser och operationer för att lyckas med sin målsättning med hemsidan.

Med SEOPressor får alla som skapar hemsidor i Wordpress ett mäktigt plugin som ser till att allt rörande sökmotoroptimering i Wordpress går enkelt och effektivt. Med detta verktyg samlas all den information som krävs och placeras på en plats där den enkelt kan nås för att utföra alla de olika grepp som finns att skapa en hemsida som verkligen syns och blir sökbar i alla stora sökmotorer på marknaden. SEOPressor har funnits ett bra tag på marknaden och levererat de allra bästa resultaten rörande optimering av hemsidor i Wordpress till flera än 23 miljoner sajter över hela världen.


Det bästa med SEOPressor


• SEOPressor fungerar precis som ett vanligt plugin till Wordpress och ger alla hemsidor skapade med denna plattform ett övertag i form av effektiva verktyg för optimal SEO


• Med anpassning till nya algoritmer såsom Penguin och Hummingbird så har det skapats mera än tre miljarder rader med data som ser till att lyfta hemsidor i Wordpress till höga sökresultat i serpen


Presentation av  SEOPressor

Fantastiskt plugin till Wordpress som gör livet enklare för alla som vill synas i sökresultaten!

Presentation av SEOpressor

Detta får du som väljer SEOPressor

När det gäller SEO för alla de sidor som är skapade i det populära och mäktiga CMS-systemet Wordpress så kommer SEOPressor som plugin att snabbt mäta sig i mäktigheten som rör denna plattform. Med detta system som SEO-verktyg så får användaren fem essentiella verktyg att använda sig av. Dessa är On-Page Analysis, SEO Intelligence, Semantic Builder, Crawler Control och Link Management. Tillsammans bildar alla verktygen en komplett karta som gör alla som vet hur denna ska användas till en mästare att synas på nätet. Nedan presenteras de fem olika pelarna som gör SEOPressor till en vinnare i sökmotorn.

On-Page Analysis i SEOPressor

Med On-Page Analysis som har allt det senaste från Google´s algoritmer inbyggt skapad med en bas av över tre miljarder rader av data och tusentals av högt rankade webbsidor, så kan här de mest avancerade och kraftfulla analyserna utföras. SEOPressor ger dig information i realtid och snabba förslag på hur du ska förstärka dina signaler i serpen på planet som rör On-Page SEO. Detta verktyg håller dig också alltid på den säkra sidan då det handlar om att inte skapa onaturlig eller tillföra för snabb optimering.

Bra saker rörande On-Page Analysis

• Möjligheten att göra sammankopplade analyser av ett flertal olika nyckelord, för att få säkra svar på vilka val som blir de rätta kombinationerna

• Skydd mot överoptimering i form av SemantiQ Density Analysis och med hjälpen av LSI Keyword Engine som samverkar med varandra för att hålla en jämn takt i sökmotoroptimeringen

On-Page analys i SEOpressor

SEO Intelligence – Intelligent och modern sökmotoroptimering

Verktyget SEO Intelligence är självklart ett mycket smart SEO-verktyg som ger alla som använder Wordpress som grund för hemsidan insikt i vilka operationer som kan utföras för att får en bättre och kraftigare övergripande SEO-strategi (Sitewide SEO). Med valet av SEOPressor kommer du aldrig att behöva gissa dig till något gällande funktionerna på din hemsida. Här har du alltid snabba meddelanden i exakt form om vad som förhindrar en optimal funktion rörande SEO så att du kan rätta till detta omedelbart.

Intelligent SEO i SEOpressor

Viktiga punkter i SEO Intelligence

• Sitewide SEO Audit som gör att du alltid har hela den kompletta information rörande det som måste göras kopplat till hela hemsidan

• Detta verktyg innehåller också något som kallas för Score Manager, som ger dig exakta värden på olika delar av din hemsidas struktur

Semantic Builder – Essentiell lösning för Markup Standards

Det som Semantic Builder handlar om är något som kallas för Semantic Web (Framtiden rörande Internet) och är något som SEOPressor implementerat i sitt system. Här handlar det om Semantic Analytics och Markup Standards som är det viktigaste av allt som rör SEO-strategier idag. På så sätt kan du med detta SEO-verktyg vara den som förbättrar relevansen för alla sökningar utan att någonsin behöva skriva en enda rad av kod.


Det bästa med Semantic Builder

• Makten och kontrollen över Lokal SEO, Meta inställningar och sidstruktur så att du enkelt kan anpassa din optimering till det område du önskar

• Ett verktyg uppbyggt av olika delar såsom Google Knowledge Graph, Facebook Open Graph, Twitter Card och mycket annat

Semantic Builder i SEOpressor för Wordpress

Crawler Control – Kontroll av dig själv och dina konkurrenter

Något som är mycket viktigt att hålla koll på och en av grundstenarna inom sökmotoroptimering, är hur sökmotorerna uppfattar och kan läsa din hemsida. Det spelar aldrig någon roll hur bra och hur väl designad din hemsida är, om den inte kan läsas fullständigt av den sökmotor du vill ranka högt i. Av denna anledning har mycket jobb lagts ned på alla funktioner som rör kontroll av crawling på din hemsida i SEOPressor. Här får du kraften att styra hur du vill att sökmotorn ska läsa och förstå din hemsida.


Crawler Control i SEOpressor

Detta är Crawler Control i SEOPressor

• Den kontroll av hur en hemsida läses och förstås av sökmotorn i SEOPressor är baserad på all nya algoritmer i Google samt innehåller funktioner för att förstå mobila sökmotorer såväl som traditionella

• I Crawler Control ingår det möjligheter att skapa och kontrollera XML Sitemaps, Robot Rules, URL Redirection och kononiska länkar

Link Management – Det viktiga med bra länkar

Något som är mycket viktigt är att alla besökare får en bra upplevelse vid ett besök på en hemsida. Detta för att slippa det som kallas för bounce. Här handlar det om en effektiv länkstruktur och om alla de backlinks som hänvisar till huvudsidan. SEOPressor tillåter dig att skapa, laga och hantera allt som rör länkar för att öka dina besökares intresse för hemsidan.


Så fungerar Link Management

• Bra och säker policy rörande Sitewide Linking som håller sig till reglerna utan att på något sätt onaturligt optimera eller överoptimera en hemsida

• Med Link Management får du automatisk Smart Linking som alltid tar sina råd från den inbyggda kontrollen i Link manager

Link Management i SEOpressor